headbanner

פיתוח אסטרטגי

פיתוח אסטרטגי

המוצרים העיקריים: פלדת פחמן, נירוסטה, פלדה מיוחדת ומצופה, ארבע סדרות מוצרים, בשימוש נרחב ברכב, מכשירי חשמל ביתיים, פטרוכימיה, ייצור מכונות, אנרגיה ותחבורה, קישוט בניין, מוצרי מתכת, חלל, כוח גרעיני, מטרים אלקטרוניים ואחרים תעשיות.

משימה

ייצור פלדה מצוינת, ליצור עתיד טוב יותר.

חָזוֹן

להפוך למפעלי הפלדה המשפיעים ביותר בעולם.

אִידֵאוֹלוֹגִיָה

איכות גבוהה בתעשיית הפלדה, שואפים למפעל ברמה עולמית ומאבק.